Psychomotorische therapie E. Pijnacker

Wat is psychomotorische therapie? 

Psychomotorische therapie, ook wel PMT genoemd, is een behandelmethode bij psychosociale en psychiatrische problematiek. Er wordt gebruik gemaakt van sport en spel en lichaamsgerichte oefeningen en het opdoen van ervaringen staat centraal.

Deze ervaringen leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die in het dagelijkse leven toegepast kunnen worden. Zo wordt geleerd om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuw gedrag te komen. 

 

Voor wie is PMT geschikt?

Psychomotorische therapie is er voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen met psychische klachten en problemen. U kunt baat hebben bij PMT als u last heeft van een van de volgende klachten of problemen: 

 • angst en paniek
 • depressie
 • spanning en stress
 • woede en agressie
 • burn-out
 • omgaan met chronische klachten
 • AHDH en Autisme
 • negatief zelfbeeld en gedrag
 • verslaving
 • rouw en verlies
 • trauma en PTSS
 • seksueel misbruik
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • problemen in het omgaan met anderen

 

Hoe worden behandeldoelen bereikt?

Het doel van PMT is het verminderen ofverhelpen van de psychische, emotionele en/of psychosociale klachten. Samen met u worden de aard en oorzaak van uw klachten en/of problemen onderzocht. Op grond van diagnose en hulpvraag wordt bepaald welke thema’s centraal zullen staan in de behandeling en een behandelplan opgesteld.

 

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling is gericht op actuele situaties en/of gebeurtenissen uit het verleden en de hiermee verbonden patronen. Al doende leert u gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en uw klachten en problemen anders te benaderen.

 

Verschillende ziektekostenverzekeraars vergoeden de  behandeling door een vrijgevestigd psychomotorisch therapeut. Raadpleeg hiervoor uw eigen zorgverzekeraar en kijk op de website www.zorgwijzer.nl onder het kopje Psychomotorische therapie en/of Vaktherapie.

Het tarief voor kennismaking/ intake of behandeling is 80 euro per uur. 

 

Wie is de therapeut?

Mijn naam is Elly Pijnacker en ik ben sinds 1999 werkzaam als psychomotorisch therapeut. In de loop der jaren heb ik ervaring met uiteenlopende klachten en problematieken opgebouwd.

Ik werk als vrijgevestigd psychomotorisch therapeut in de Praktijk Celsius 33 in Wijchen. Daarnaast ben ik als psychomotorisch therapeut werkzaam in een GGZ-instelling.

 

Ik ben als senior psychomotorisch therapeut geregistreerd bij de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en als psychomotorisch therapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en de koepel Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gehanteerd.

 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met mij opnemen via mail: ellypijnacker@celsius33.nl